Antwoord

3. Wie vertelt mij iets over de handicap van mijn kind?

Bij het vernemen van de diagnose krijg je als ouder vaak heel wat informatie mee. Heel veel ouders blijven op hun honger zitten en gaan zelf op zoek naar bijkomende informatie. Op internet vind je heel wat informatie over specifieke handicaps. Naast wetenschappelijke informatie over specifieke handicaps, vind je op het web concrete getuigenissen en ervaringen van mensen met deze handicap of hun ouders. Helaas is niet alle informatie van even goede kwaliteit. Omzichtig omspringen met de gevonden informatie is nodig. Leg eventueel de gevonden informatie over behandeling en therapie voor aan je dokter.

In de meeste openbare bibliotheken vind je informatie over handicap. Let wel op de datum waarop een boek werd uitgegeven. In oudere publicaties wordt gewoonlijk veel meer nadruk gelegd op de problemen die een persoon met een bepaalde handicap kan ondervinden, dan op de mogelijkheden. Recentere boeken hebben gewoonlijk ook aandacht voor kansen en mogelijkheden.

Ook in de documentatiecentra van organisaties van personen met een handicap en voorzieningen en in bibliotheken van  hogescholen of universiteiten kun je heel wat informatie vinden. Het voordeel is dat je in deze documentatiecentra en bibliotheken vaak begeleid wordt op je zoektocht naar de juiste informatie. Soms gaat het om gespecialiseerde informatie (bijv. documentatiecentra van Autisme Centraal, Fevlado (over auditieve handicap)) of over meer algemene informatie over handicap (bijv. documentatiecentrum van Gezin en Handicap).

Vlaanderen heeft ook een lange traditie van zelfhulp. Het gaat dan om groepjes van mensen die ervaringen en kennis met elkaar delen over eenzelfde handicap, ziekte of ander probleem. Er bestaan heel wat zelfhulpgroepen rond specifieke handicaps. Meer informatie over zelfhulpgroepen in Vlaanderen krijg je van Trefpunt Zelfhulp vzw, E. Van Evenstraat 26 (bezoekadres), Parkstraat 45 bus 3608 (postadres), 3000 Leuven, tel. 016/23.65.07, e-mail: trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be, website: www.zelfhulp.be.

Tenslotte kun je heel wat leren van andere ouders van een kind met een handicap. Zij kunnen je vertellen of behandelingen bij hun kind werken of net niet werken. Zij kunnen je de weg wijzen naar belangrijke informatie, handige hulpmiddelen, ... Door de tips van andere ouders kom je in contact met diensten, organisaties die hen goed verder geholpen hebben.

Sommige thuisbegeleidingsdiensten brengen ouders van een kind met een handicap samen of duiden een 'peter' of 'meter' aan voor jonge ouders die pas thuisbegeleiding in het gezin krijgen. Gezin en Handicap probeert tijdens haar eigen infoavonden ruimte te voorzien om ouders van gedachten te laten wisselen. Hier en daar werden nieuwe ouderpraatgroepen opgericht. Voor de laatste stand van zaken, neem je best contact op met Gezin en Handicap.

Terug naar overzicht vragen