Antwoord

11. Welke invloed zal een kind met een handicap hebben op ons gezinsleven?

Dat een kind met een handicap een extra belasting betekent voor het
 gezin, zal niemand ontkennen. Maar elke situatie is uniek en elk
 ouderpaar, elk gezin zal dan ook zijn eigen weg afleggen in het leren
omgaan met het kind met een handicap. Het helpt natuurlijk wanneer
 gezinsleden open met elkaar kunnen praten over hun twijfels, gevoelens,
... en bij elkaar de nodige ondersteuning kunnen vinden.


 Ann, moeder van Lore: "In ons gezin proberen wij alles zo gewoon
mogelijk te doen. Die lijn proberen we door te trekken. Wanneer je
 andere kinderen naar de opvang gaan, waarom ook je kind met een handicap 
niet? Door zo gewoon mogelijk te leven, worden een aantal dingen ook
 gewoon. Iedereen kent je kind dan en niemand vraagt zich af wat het 
erbij loopt te doen."

Als ouders van een kind met een handicap word je vaak aangesproken op de
 handicap van je kind, veel minder over andere, gewone facetten van je
leven. Maar ook gezinnen met een kind met een handicap hebben een 
'normaal' gezinsleven. Met alles wat daarbij hoort: praktische
 beslommeringen, plezier, verdriet, ... En zorgen, want niet alleen een 
kindje met een handicap brengt extra zorgen mee. Je kind met een 
handicap is in de eerste plaats jouw zoon/dochter, geen patiënt(e). En
 jij bent moeder/vader, geen therapeut(e).


Kitty, mama van Christiaan: "Wij beleven elke stap die Christiaan zet veel intenser dan bij onze dochter Kaatje. Wij beseffen ook heel goed dat onze zoon nooit volledig zelfstandig zal kunnen functioneren. En ja, daar zijn wij vaak heel verdrietig om. Mensen kijken soms vreemd naar Christiaan. Dat houdt ons niet tegen om hem overal mee naartoe te nemen, want wij zijn heel trots op hem."

Erik De Belie, auteur van 'Ouderschap onder DRUK' (Garant, ISBN:9789044116748): "Vooral wanneer een
kind probleemgedrag stelt, als de ontwikkeling lijkt stil te vallen, bij
medische complicaties, ... kunnen ouders 'chronische stress' ervaren. Ook
 dan is hun eigen netwerk heel belangrijk, omdat mensen op zo'n moment
 geïsoleerd dreigen te geraken, opgesloten in hun verdriet en zorgen. In
 deze omstandigheden kunnen ook partners van elkaar vervreemden. Dan is 
het zeker nodig om samen op zoek te gaan naar mensen bij wie je terecht
 kan. In moeilijke situaties, maar dit geldt eigenlijk voor elk moment, 
is het belangrijk dat gezinsleden met elkaar kunnen blijven praten.
 Alleen zo kunnen zij verwoorden waar ze elkaar vinden of kwijtraken
 wanneer het om hun kind met een handicap gaat. Elke ouder moet een 
aantal keuzes maken voor zijn kind. Voor ouders van een kind met een
 handicap staan die keuzes 'onder druk'. De keuzemogelijkheden zijn vaak
 beperkter, ouders hebben geen model dat hen kan hel pen om een 'goede'
 keuze te maken, de gevolgen van keuzes zijn niet altijd duidelijk...
 Keuzemomenten zijn voor ouders dan ook vaak moeilijke momenten, waarbij 
professionelen wel kunnen ondersteunen, maar de uiteindelijke keuze 
blijft bij de ouders."

Terug naar overzicht vragen