Antwoord

21. Welke onderwijsmogelijkheden zijn er voor mijn kind met een handicap?

Als ouder van een kind met een handicap moet je voortdurend keuzes maken. Een heel belangrijke keuze is die voor een school voor je kind. Wanneer je kind geen noemenswaardige problemen heeft, is het vanzelfsprekend dat er een school in de buurt gezocht wordt. Wanneer je kind een handicap of een ontwikkelingsachterstand heeft, moeten er zoveel zaken overwogen worden: waar zal mijn kind zich thuis voelen? Waar zal mijn kind het best evolueren? Wat betekent de keuze die ik nu maak voor later?…

Of  je nu kiest voor buitengewoon, geïntegreerd of inclusief onderwijs… de keuze die jij moet maken, is een moeilijke én moedige keuze die alle respect verdient. Want ouders hebben allemaal hetzelfde voor ogen: wat is het beste voor mijn kind? Voor informatie en advies over schoolkeuze kan je terecht bij het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) in je buurt. Als je ondersteuning krijgt van een thuisbegeleidingsdienst kan die je ook informeren en adviseren. Maar laat ons duidelijk zijn: jij als ouder hebt het recht om voor jouw kind een keuze te maken. Niemand anders kan en mag dit in jouw plaats doen.

- In Vlaanderen gaan de meeste kinderen met een handicap naar het Buitengewoon Onderwijs (BuO). Het buitengewoon onderwijs is een apart georganiseerd onderwijssysteem dat afgestemd is op de eigenheden en noden van kinderen met verschillende handicaps.

- Kinderen die ingeschreven zijn in het BuO kunnen, al dan niet gedeeltelijk, kiezen voor Geïntegreerd Onderwijs (GOn). Kinderen kunnen dan (gedeeltelijk) het onderwijsprogramma volgen in een gewone school. Ze worden hierbij ondersteund door een GOn-begeleider. Vooral kinderen met een lichamelijke, auditieve of visuele handicap gaan naar een gewone school met GOn-ondersteuning. Omdat het gewone onderwijsprogramma gevolgd moet worden is GOn voor leerlingen met een matig tot ernstig verstandelijke handicap enkel beschikbaar in het kleuteronderwijs.

- De laatste keuzemogelijkheid gaat nog een stap verder: inclusief onderwijs. Kinderen met een handicap kunnen lessen volgen in de gewone school. Bedoeling is dat kinderen  ‘onderwijs-op-maat’ aangeboden krijgen. Men houdt zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van het kind. Kinderen volgen binnen het inclusief onderwijs niet noodzakelijk het gewone onderwijsprogramma.

Zeker wanneer jouw kind kleuter is, loont het de moeite om even stil te staan bij de vraag of jouw kind niet kan starten in het gewoon kleuteronderwijs. Steeds meer kleuterjuffen willen zich engageren om kinderen met een handicap in hun klas kansen te geven. Een latere overschakeling naar het buitengewoon onderwijs kan immers altijd nog.

Deze 3 keuzemogelijkheden worden uitgebreid toegelicht in de brochure.


Terug naar overzicht vragen