Antwoord

27. Wat is 'snoezelen'? Is dit iets voor mijn kind?

Snoezelen staat enerzijds voor ‘snuffelen’ en verwijst naar iets actief: je gaat op ontdekking, je verkent de omgeving, je bekijkt iets grondiger,... Je laat je verwonderen. Kortom: je maakt gebruik van je zintuigen en je motoriek om de omgeving te verkennen.

Anderzijds heb je ‘doezelen’: wegdromen, alles aan je voorbij laten gaan, rust vinden,... Je zoekt veiligheid en geborgenheid. Snoezelen wordt ook wel eens ‘primaire activering’, ‘basale stimulatie’ of ‘sensomotorisch stimuleren’ genoemd.

Snoezelen is leuke en doeltreffende methode om de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Zowel jij als je kind snoezelen. Hoewel je als ouder vooral observeert en reageert, ben je toch voelbaar aanwezig. Snoezelen is samen zijn, dicht bij elkaar. De interactie is net zo belangrijk als de interactie met de omgeving. De kwaliteit van het snoezelen wordt grotendeels bepaald door jullie contact. Snoezelen vergroot de levenskwaliteit van je kind.

In het dagelijkse leven kom je in contact met heel complexe sensorische prikkels. Lawaai op straat, gesprekken, telefoongerinkel, radio of tv op de achtergrond, ... Voor kinderen met een handicap kan dit heel verwarrend zijn. Sommige kinderen gaan zich daardoor afzonderen of gaan zich passief gedragen. Tijdens een snoezelmoment kan je zintuigen geïsoleerd en gedoseerd aanspreken. Overbodige en chaotische prikkels worden weggenomen waardoor de persoon met een handicap zich kan richten op een specifieke prikkel of sensatie. Rust en structuur zijn dan ook erg belangrijk bij het snoezelen. Tijdens het snoezelen kunnen de verschillende zintuigen aangesproken worden: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Op maat van je kind worden prikkels aangeboden en stem je je af op zijn/haar interesses en noden.

Snoezelen wordt vaak in een hiertoe speciaal ontworpen ruimte beleefd. Heel wat instellingen en therapiecentra hebben een snoezelruimte. Snoezelen in een snoezelruimte is het meest bekend. Maar er bestaan ook mobiele snoezelruimtes, een ‘snoezeltheater’, een ‘snoezeltuin’, een ‘snoezelboerderij’, enz. Een snoezelruimte is een sfeervolle ruimte, aangepast voor zowel relaxatie als actie.

In een speciaal ingerichte snoezelruimte vind je: stilte of rustige muziek, gordijnen die het licht zeven, sfeerverlichting, trilstoelen, massageapparatuur, waterbedden, fleece-dekens, ballenbaden, lichtgevende sprieten, lavalampen, kussens, instrumenten, klankschalen, enz. Kortom: het is een ruimte die voorzien is van verschillende zintuiglijke prikkels zodat jij en je kind tot rust kunnen komen, samen dingen kunnen ontdekken en van elkaar kunnen genieten. Voor elk kind wordt er gezocht naar de juiste balans.

Vlaanderen telt heel wat snoezelruimtes, maar die zijn niet altijd toegankelijk voor alle ouders en personen met een handicap. Sommige voorzieningen stellen hun snoezelruimte enkel open voor ouders van bewoners van de voorziening zelf en zijn dus maar beperkt toegankelijk. Sommige snoezelruimtes staan wel open voor een ruim publiek, bijvoorbeeld:

't Mankement (De Kraanvogel)
Noorderlaan 4
1731 Zellik
tel.: 02 463 12 41
www.kvg-vlaamsbrabant.be

't Spinneke
Lijsterbolstraat 5A
2550 Kontich
www.spinnekekontich.be
spinnekekontich@hotmail.com

Het Balanske
Halensebaan 2
3390 Tielt-Winge
tel.: 016 63 90 21
www.balanske.be

De regenbOog vzw
Weg naar As 60 a
3600 Genk
tel.: 089 35 85 65
www.deregenboog.be

Je kan ook thuis snoezelen. Door thuis, in het alledaagse leven, te snoezelen kan je het fysieke, sociaal-emotionele, materiële welbevinden en de ontwikkeling van je kind stimuleren. Thuis heb je vaak niet de plaats of het budget voor een volledig uitgeruste snoezelruimte. Maar dat is ook niet nodig. Op een eenvoudige, goedkope manier kun je ook je eigen snoezelruimte afbakenen en een rustige, veilige plek creëren in een grotere ruimte: een tentje, een matras, een speelmat, ... Gezin en Handicap heeft hierrond recent een brochure uitgebracht, namelijk Snoezelen voor-doe-het-zelvers.


Terug naar overzicht vragen