Forum Eerste momenten

Terug naar overzicht gespreksonderwerpen
Prenataal onderzoek: hoe kan dit beter ?
Geplaatst Saturday, 13 April 2013 door Sylvia_H
Als je zwanger bent, kun je er niet onderuit: je ondergaat doorgaans een hele reeks onderzoeken.
Is het altijd duidelijk waarvoor deze dienen? Zijn de prenatale screenings altijd nodig? En wat doe je als de
uitkomst reden geeft tot ongerustheid over de gezondheid van je kind?

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUBrussel) is bezig met een onderzoek naar de
ervaringen van gezinnen met prenatale onderzoeken.
Ons doel is om de ondersteuning van gezinnen te verbeteren.

Ben jij (of is je partner) zwanger? Of ben jij (of is je partner) in de voorbije drie jaar zwanger geweest?
Dan nodigen we je uit om deel te nemen door een vragenlijst in te vullen.

Wil je meewerken aan een betere ondersteuning van gezinnen bij prenatale onderzoeken, dan kan jij
onze vragenlijst online via onze website:

http://www.hig.be />
of direct via:

http://hub.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a5Jius2JwlR7ZFX />invullen.

Heb jij nog vragen over dit onderzoek of wens je de enqûete op papier thuis te ontvangen, dan kun je een mail
sturen naar: sylvia.hubel@hubrussel.be

Alvast hartelijk dank,

Het onderzoeksteam
Infoavond om en rond prenatale diagnostiek
Geplaatst Monday, 06 May 2013 door Gezin en Handicap
Op donderdag 16 mei 2013 organiseert Gezin en Handicap een infoavond om en rond prenatale diagnostiek. We willen mensen met een kinderwens uitnodigen om al eens stil te staan bij deze materie en zich, zonder stelling in te nemen, te informeren over prenatale testen en de informatie over handicaps of afwijkingen die ze opleveren, over argumenten die kunnen meespelen bij het maken van een keuze,...

Op het programma:
- Stand van zaken m.b.t. prenatale testen door
verloskundige Sandra Hermans
- Getuigenis van Lies Provoost. Zij en haar man stonden
vier jaar geleden voor de verscheurende keuze
- Sindy Helsen focust vanuit de werking van Fara op het
beslissingsproces waar toekomstige ouders voor staan en
vertelt over de ondersteuning die zij hierin kunnen
bieden?
- Panelgesprek met Sandra, Lies en Sindy.

De uitnodiging met concrete informatie kan je terugvinden op de website onder het item kalender.