Forum Eerste momenten

Terug naar overzicht gespreksonderwerpen
Papa’s gezocht voor een onderzoek over prenatale testen
Geplaatst Monday, 29 April 2013 door HIG
Bedankt aan iedereen die onze enquête reeds ingevuld heeft. Wij vragen graag jullie hulp om ook de papa’s te bereiken. Voor een betere ondersteuning van de gezinnen, is het ontzettend belangrijk om ook de ervaringen van de papa’s te horen.

Mama’s zijn uiteraard steeds welkom om deel te nemen aan het onderzoek.


Prenataal onderzoek: hoe kan dit beter ?


Als je zwanger bent, kun je er niet onderuit: je ondergaat doorgaans een hele reeks onderzoeken. Is het altijd duidelijk waarvoor deze dienen? Zijn de prenatale screenings altijd nodig? En wat doe je als de uitkomst reden geeft tot ongerustheid over de gezondheid van je kind?

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUBrussel) is bezig met een onderzoek naar de ervaringen van gezinnen met prenatale onderzoeken.

Is je partner zwanger? Of is je partner in de voorbije drie jaar zwanger geweest?
Wil je meewerken aan een betere ondersteuning van gezinnen bij prenatale onderzoeken, dan nodigen we je uit om onze vragenlijst online via onze website:

http://www.hig.be />
of direct via:

http://hub.qualtrics.com/SE/?SID=SV_a5Jius2JwlR7ZFX />
in te vullen.

Heb jij nog vragen over dit onderzoek of wens je de enqûete op papier thuis te ontvangen, dan kun je een mail sturen naar: sylvia.hubel@hubrussel.be

Alvast hartelijk dank,

Het onderzoeksteam